Phước Thịnh Land

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Đào tạo và phát triển là phương châm của chúng tôi nhằm giúp đội ngũ nhân sự phát huy tối đa tiềm năng và định hướng nghề nghiệp, phù hợp với từng cá nhân, giúp nhân sự ngày càng phát triển bản thân và trở thành các nhà lãnh đạo trong tương lai.

Các chương trình đào tạo bao gồm:

  • Đào tạo hội nhập cho tất cả CBNV
  • Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp ngắn hạn, chuyên sâu, nâng cao tay nghề cho nhân viên
  • Đào tạo đội ngũ lãnh đạo tiềm năng
Close Menu
0936.419.555